Beste buurtbewoners


-Deze website is in het leven geroepen ter ondersteuning van het initiatief van een aantal bewoners van de Groenburgwal in het kader van de voorgenomen uitbreiding van Droog design naar het pand Groenburgwal 44,
de voormalige polikliniek geslachtsziekten van de GGD.

Waar we zeker geen bezwaren hadden tegen de vestiging van de winkel van Droog in de Staalstraat maar dit ligt anders met de voorgenomen uitbreiding naar Groenburgwal 44 door het vestigen van een hotel en sociëteit/restaurant op dat adres.

-Deze website geeft u alle informatie met betrekking tot de aard en inhoud van de bezwaren en de voortgang van onze actie.

-Inmiddels dreigt er een onomkeerbare situatie te ontstaan. Reden om ons nu te wenden tot de stadsdeelraad

-Wilt u ons initiatief ondersteunen dan vragen wij u om in het menu naar "ondertekenen" te gaan om het formulier daarvoor op te vragen , dit te ondertekenen en in de brievenbus van Groenburgwal 50 te deponeren.

-Kent u nog andere mensen in de buurt die dit initiatief willen ondersteunen verwijs ze dan naar deze website !.

-Gebruik het reactieformulier om aan te geven of u al dan niet ons initiatief ondersteunt en om van de voortgang op de hoogte te worden gehouden.Ga naar de pagina "Nieuws" om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken !.