Beste buurtgenoten,
 
Op 9 november a.s. worden de plannen van Droog Design met het voormalig GGD-pand aan de Groenburgwal 44 besproken in de commissie Bouwen en Wonen. Graag roepen wij u op om hierbij aanwezig te zijn.
 
Plaats: Stadhuis, kamer 0239 (De Rooszaal)
Datum: dinsdag 9 november 2010
Tijd: inloop 19.45u, start vergadering 20.00u.
 
Tijdens de vorige commissievergadering, op 8 juni 2010, heeft de commissie de portefeuillehouder van het Dagelijks Bestuur gevraagd om overleg te starten tussen Droog en de bewoners. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierbij is gebleken dat een compromis, dat zowel voor Droog als voor de bewoners acceptabel is, niet mogelijk lijkt te zijn. De portefeuillehouder heeft daarop voorgesteld om 5 mogelijke scenario's op te stellen, en de commissie Bouwen en Wonen te vragen tijdens de vergadering op 9 november uit deze scenario's een keuze te maken. De agenda van deze avond, en de stukken, vindt u op
http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/smartsite.shtml?id=24547&ch=DEF . Verdere informatie staat op www.pimvandenberg.eu/groenburgwal .
 
Op 20 oktober jl hebben we een bewoners-overleg gehouden in de Engelse Kerk, naast het pand van Droog aan de Groenburgwal. Tijdens deze avond hebben we de aanwezigen geïnformeerd over het overleg en over de 5 scenario's. Daarnaast hebben we gezamenlijk besproken of het mogelijk zou zijn om aan de commissie, namens de bewoners, een alternatief scenario voor te stellen. Het was een succesvolle avond met een grote opkomst, en we willen alle aanwezigen graag hartelijk danken voor uw komst. Na uitgebreide toelichting, en een vruchtbare discussie, hebben alle aanwezigen unaniem ingestemd met een voorstel, dat in de attachment van deze mail is beschreven. Dit voorstel hebben we inmiddels met commissieleden van alle politieke partijen en met Droog besproken. Op 9 november zullen we het formeel gaan aanbieden.
 
HET IS VAN GROOT BELANG DAT U AANWEZIG BENT. KOMT ALLEN, NEEM UW GELE PETJE MEE, EN ZEGT HET VOORT!
 
Evenals op de vorige succesvolle avonden is ook nu een grote opkomst van bewoners op de publieke tribune nodig, als signaal naar de commissie-leden dat onze bezwaren sterk leven bij de bewoners. Enigen van ons zullen aan het begin van de avond kort het woord voeren. Mocht u ook wensen in te spreken, neemt u dan svp via email contact met ons op. We kunnen onze bijdragen dan op elkaar afstemmen.
 
Graag tot 9 november, met vriendelijke groeten,
 
Pim van den Berg
Jan-Joost van Hemel
Ingmar Scheiberlich
Robert Smits