Beste buurtgenoten,


Graag nodigen wij u uit voor een buurtvergadering over de plannen van Droog Design met het voormalig GGD-pand aan de Groenburgwal 44. De vergadering is op woensdag 20 oktober om 20 uur in de Church of England, Groenburgwal 42.

Op 8 juli jl zijn de bezwaren die buurtbewoners hebben tegen de plannen van Droog Design tijdens een informatiebijeenkomst op het stadhuis geïnventariseerd. Het was een geslaagde avond, met een grote opkomst. Daarna is er overleg geweest tussen het stadsdeel, Droog, en een aantal bewoners om de vervolgprocedure te bespreken.

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel heeft na het overleg besloten om 5 mogelijke scenario’s aan de raadscommissie Bouwen en Wonen voor te leggen. Deze commissie vergadert op 9 november over deze scenario’s. Dit is dus een zeer belangrijk moment in de besluitvorming over de plannen van Droog Design.


De buurtvergadering heeft als doel:

  • U te informeren over de 5 scenario’s die aan de raadscommissie gepresenteerd worden;
  • Met elkaar te bespreken of de buurt achter een van de 5 scenario’s kan staan, of dat er een alternatief scenario door de buurt opgesteld kan worden;
  • De raadsleden te laten weten dat de bezwaren tegen de plannen van Droog sterk leven in onze buurt.

Daarnaast roepen wij u op voor de vergadering van de raadscommissie Bouwen en Wonen op dinsdag 9 november om 20 uur in het stadhuis. De vergaderzaal wordt vermeld op de monitoren bij de ingang Zwanenburgwal. Tijdens deze vergadering zal de raadscommissie haar keuze maken, en daarmee bepalen wat er met het pand gaat gebeuren.

Uw aanwezigheid op beide avonden is zeer gewenst. Als de raadscommissie een voor ons ongunstig scenario kiest zal het gevolg zijn een hotel, een groot restaurant, en een sociëteit die door de weeks tot 24u en in het weekend tot 1u 's nachts open zal zijn, met alle daarbij behorende overlast.

HET IS DUS VAN GROOT BELANG DAT U AANWEZIG BENT OP 20 OKTOBER EN 9 NOVEMBER. KOMT ALLEN, NEEM UW GELE PETJE MEE, EN ZEGT HET VOORT!

Graag tot 20 oktober op Groenburgwal 42 (Church of England) en 9 november in het stadhuis bij de commissievergadering, met vriendelijke groeten,
 
Pim van den Berg
Jan-Joost van Hemel
Ingmar Scheiberlich
Robert Smits
www.pimvandenberg.eu/groenburgwal groenburgwal@live.nl